Prezentarea şcolii

      Liceul Tehnologic nr. 1 Nuşfalău, oferă pregătirea elevilor în domeniul mecanic, şi industrie textilă-pielărie, prin liceu tehnologic curs de zi şi seral ruta progresivă, stagii de pregătire practică, cursuri liceale frecvenţă redusă teoretic specializarea ştiinţele naturii.
      Pentru elevii din stagii de pregătire practică, profilul mecanic, şcoala oferă posibilitatea obţinerii permiselor de conducere categoria „B" şi „C".
      Având în vedere că mulţi elevi din bazinul Barcăului locuiesc la distanţe mai mari şi nu au posibilitate de navetă, şcoala oferă posibilitatea de cazare la internatul şcolii cu o capacitate de patruzeci de locuri, iar servirea mesei se poate face la cantina şcolii.
      Şcoala noastră a luat fiinţă în anul 1961, cu denumirea iniţială de „Şcoală Profesională de Mecanici Agricoli". Iniţial s-au pregătit în şcoală elevi doar pentru meseria de mecanici agricoli, ulterior extinzându-se şi la alte specializări tot din domeniul agricol, purtând denumirea de „Şcoală Profesională Agro-Industrială", perioadă în care elevii erau pregătiţi în prima treaptă de liceu şi apoi Şcoala Profesională cu durata de un an şi jumătate.
      După 1990, şcoala şi-a extins pregătirea elevilor prin forma liceală de 12 clase, primii absolvenţi fiind în anul 1992, însă la scurt timp această formă nu s-a mai realizat la învăţământul de zi, actualmente fiind învăţământ liceal teoretic cu frecvenţă redusă şi tehnologic ruta progresivă calificarea profesională tehnician în transporturi. Până în 1991, unitatea şcolară a funcţionat sub dublă subordonare, atât din partea Ministerului Agriculturii cât şi din partea Ministerului Învăţământului
      Din anul 1992, denumirea şcolii este de „Grup Şcolar Agricol Nuşfalău" iar din anul 1995 au fost înfiinţate şi alte specializări, observându-se un declin în ceea ce priveşte opţiunea pentru meseria de mecanic agricol, urmând ca pregătirea elevilor să se facă la următoarele forme de învăţământ:

  • Liceu tehnologic, calificarea profesională tehnician în transporturi secţia română şi maghiară şi tehnician industrie textilă şi pielărie.
  • Liceu, cursuri de frecvenţă redusă profil real specializarea ştiinţele naturii şi domeniul mecanic calificarea profesională tehnician în transporturi.
  • Stagii de pregătire practică domeniul mecanic calificarea mecanic auto, domeniul industrie textilă şi pielărie calificarea confecţioner produse textile.